Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 050 - 537 00 92
  • info@mijnprettigleven.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een groot voordeel van het ondernemerschap. Wanneer heb je er recht op?

Ondernemers hebben recht op de zelfstandigenaftrek, maar er worden wel eisen gesteld voor waar je aan moet voldoen. Welke eisen gaat het om?

Met de zelfstandigenaftrek kunnen ondernemers het belastbaar inkomen verlagen en op deze manier besparen op de belastingheffing. Het gaat tegenwoordig om een vast bedrag van 6.310 euro. Beginnende ondernemers kunnen daarnaast ook nog recht hebben op de startersaftrek, maar daar bestaat maar drie jaren recht op. De zelfstandigenaftrek is niet onomstreden. Door het voordeel zouden ondernemers een te groot voordeel hebben ten opzichte van bedrijven met personeel. Dit zou ten laste gaan van de concurrentiepositie van bedrijven met personeel.

Wanneer heb je recht op de zelfstandigenaftrek?

Vooral de eerste voorwaarde vraagt om een toelichting. Hierbij is het belangrijk of je echt aan het ondernemen bent. Met andere woorden, je doet mee aan het economische verkeer om winst uit jouw onderneming te halen. Hierin speelt bijvoorbeeld ook mee hoeveel tijd je in de onderneming steekt en of je ook risico’s loopt. De voorwaarden tref je aan op de website van de Belastingdienst.

Wanneer voldoe je aan het urencriterium?

Naast het aantal uren dat je minimaal aan jouw bedrijf besteedt, zijn er nog meer voorwaarden. Je moet ook meer tijd aan de onderneming besteden dan dat je als werknemer actief bent. Als je 1.300 uren per jaar in loondienst werkt, moet je minimaal 1.301 uren per jaar aan het ondernemerschap besteden. Deze voorwaarde geldt overigens niet voor starters. Ook als je in de loop van het jaar met de onderneming start moet je nog steeds minimaal 1.225 uren in het betreffende jaar aan jouw onderneming besteden. Anders heb je in dat jaar geen recht op de zelfstandigenaftrek. Ook het bijwerken van de administratie valt onder geïnvesteerde uren voor de onderneming.

De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd naar maximaal 3.240 euro

De komende jaren wordt de zelfstandigenaftrek sterk verlaagd. De verlaging wordt niet in één keer doorgevoerd, maar in jaarlijkse stappen. Op 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van 6.670 euro naar 6.310 euro. De zelfstandigenaf­trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot 3.240 euro in 2036. Het blijft een substantiële aftrekpost, maar het voordeel wordt wel sterk verlaagd.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 28-07-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.